Kohota turvallisuustasoa innovatiivisilla tuotteilla

Tuotteet

Finventors

Emme olleet tyytyväisiä sammutusjärjestelmien nykyiseen tilaan ja koimme että ne eivät olleet pysyneet muun tekniikan kehityksen mukana. Tämän takia aloimme kehittämään innovatiivisia ja ainutlaatuisia Finventors keskuksia. Niiden avulla sammutusjärjestelmien käyttö muunnetaan helpompaan ja yksinkertaisempaan muotoon samalla mahdollistaen täysin uudenlaisen järjestelmien toimintatavan ja käytön.

Finventors keskukset on suunniteltu helpottamaan kaikkien kiinteistön ylläpitoon osallistuvien työtä ja nostamaan huomattavasti kohteiden turvallisuustasoa. Keskuksen avulla muunnetaan erilaisten teknisten järjestelmien käyttö, huolto ja testaus helposti ymmärrettävään ja käytettävään muotoon. Tuotteemme voidaan asentaa jo olemassa oleviin kohteisiin ja ne soveltuvat jo noin 90 % näistä kiinteistöistä.

Tällä hetkellä valmiiksi on kehitetty ulkoisesta vesilähteestä ja sähköstä riippumaton etävalvottava sammutusjärjestelmä sekä ohjaus- ja valvontakeskus.

 

Ohjaus- ja valvontakeskus

Ohjaus- ja valvontakeskus on etäkäytettävä sammutusjärjestelmäpumppaamo innovatiivisella valvontakeskuksella. Sen avulla sammutusjärjestelmän kaikki tärkeät tiedot saadaan koottua yhdelle näytölle. Tämän kosketusnäytön avulla nähdään järjestelmän tila sekä pystytään hoitamaan testaus ja helpottamaan huoltoon liittyviä toimenpiteitä näytöltä käsin. Tämä poistaa turhia työvaiheita, joihin on aikaisemmin kulunut paljon aikaa ja sitä myöten rahaa.

Ohjaus- ja valvontakeskus koostuu näytöstä ja logiikkakeskuksesta. Näiden lisäksi siihen kuuluvat järjestelmään tarvittavat painelähettimet ja magneettiventtiilit. Ohjaus- ja valvontakeskus toimitetaan aina kohteen tarpeiden mukaan ohjelmoidun logiikan ja sähkötekniikan kanssa.

Ohjaus- ja valvontakeskus mahdollistaa sammutusjärjestelmien käytön ja valvonnan suorittamisen etänä ja helpottaa huollon toimenpiteitä. Etäkäytön avulla saadaan ennakotietoa järjestelmän tilasta ja vikahälytyksen aikana nähdään sen aiheuttaja. Hälytyksistä saadaan tieto kiinteistöstä vastaaville henkilöille teksiviestillä. Tämän ansiosta kiinteistön turvallisuus kasvaa entisestään ja järjestelmän tilasta ollaan jatkuvasti selvillä.

Etäkäyttö on mahdollista tietokoneella, tabletilla tai muilla mobiililaitteilla.

 

Ominaisuudet

 Ohjaus- ja valvontakeskus kokoaa näytölle muun muassa seuraavia tietoja järjestelmästä:

 • Järjestelmän tila
 • Hälytyshistoria
 • Palohälytystieto
 • Venttiilien asennot
 • Painetiedot ja hälytykset verkostosta
 • Vesijohdon painetieto
 • Säiliön vesimäärä
 • Sähkönsyötön tiedot
 • Pumpun käyntitila
 • Vesilähteen virtaamatieto

Näiden lisäksi on mahdollista lisätä toiveiden mukaisia ominaisuuksia kuten esimerkiksi tilan lämpötilan ilmaisu.

 

Etuja perinteisiin laitteisiin verrattuna:

 • Mahdollistaa sammutusjärjestelmien käytön ja valvonnan suorittamisen etänä. Näin järjestelmien valvonta on erittäin yksinkertaista ja asetusten säätäminen onnistuu etänä.
 • Lähettää hälytyksistä tiedon järjestelmästä vastaaville henkilöille tekstiviestillä.
 • Mahdollista käyttää erillisnäytöllä tai suojatun VPN-yhteyden kautta tietokoneella, tabletilla tai muu mobiililaitteella.
 • Suunniteltu erityisesti varmistamaan ja valvomaan sekä opastamaan sammutuslaitteistoja käyttäviä tahoja toiminaan oikein.
 • Yksinkertainen asennus ja käyttöönotto.
 • Inhimilliset virheet voidaan eliminoida automaation avulla.
 • Virheellisten palohälytysten määrä vähenee huomattavasti; 3000 virheellisestä palohälytyksestä voidaan ehkäistä jopa 2500.
 • Ehkäisee vesivahinkoja vikatilanteissa havaitsemalla vuodon ja mahdollistamalla järjestelmän sulkemisen etänä.
 • Ylläpitokustannuksissa voidaan säästää jopa 50 %.
 • Kohottaa kohteiden turvallisuustasoa huomattavasti helpottamalla paloviranomaisten toimintaa. Isoissa kohteissa vältytään pumppukeskuksen etsimiseltä silloin, kun havaitaan tarve järjestelmän poiskytkemiselle ja mahdolliselle uudelleen käynnistämiselle.
 • Havaitsee myös järjestelmän toimintakuntoisuuden ja ohjaa näin operatiivista sammutusväkeä.

Ohjaus- ja valvontakeskusta voidaan käyttää sekä korkea- että matalapaineisiin vesisumusammutusjärjestelmiin perinteistä sprinkleriä unohtamatta.