Finventors

Emme olleet tyytyväisiä sammutusjärjestelmien nykyiseen tilaan ja koimme että ne eivät olleet pysyneet muun tekniikan kehityksen mukana. Tämän takia aloimme kehittämään innovatiivisia ja ainutlaatuisia Finventors keskuksia. Niiden avulla sammutusjärjestelmien käyttö muunnetaan helpompaan ja yksinkertaisempaan muotoon samalla mahdollistaen täysin uudenlaisen järjestelmien toimintatavan ja käytön.

Finventors keskukset on suunniteltu helpottamaan kaikkien kiinteistön ylläpitoon osallistuvien työtä ja nostamaan huomattavasti kohteiden turvallisuustasoa. Keskuksen avulla muunnetaan erilaisten teknisten järjestelmien käyttö, huolto ja testaus helposti ymmärrettävään ja käytettävään muotoon. Tuotteemme voidaan asentaa jo olemassa oleviin kohteisiin ja ne soveltuvat jo noin 90 % näistä kiinteistöistä.

Tällä hetkellä valmiiksi on kehitetty ulkoisesta vesilähteestä ja sähköstä riippumaton etävalvottava sammutusjärjestelmä sekä ohjaus- ja valvontakeskus

Ohjaus- ja valvontakeskus

Ohjaus- ja valvontakeskus on älykäs sammutusjärjestelmäpumppaamo innovatiivisella valvontakeskuksella. Sen avulla sammutusjärjestelmän kaikki tärkeät tiedot saadaan koottua yhdelle näytölle. Tämän kosketusnäytön avulla nähdään järjestelmän tila sekä pystytään hoitamaan testaus ja helpottamaan huoltoon liittyviä toimenpiteitä näytöltä käsin. Tämä poistaa turhia työvaiheita, joihin on aikaisemmin kulunut paljon aikaa ja sitä myöten rahaa.

Ohjaus- ja valvontakeskus koostuu näytöstä ja logiikkakeskuksesta. Näiden lisäksi siihen kuuluvat järjestelmään tarvittavat painelähettimet ja magneettiventtiilit. Ohjaus- ja valvontakeskus toimitetaan aina kohteen tarpeiden mukaan ohjelmoidun logiikan ja sähkötekniikan kanssa.

 

Etuja perinteisiin laitteisiin verrattuna?

 • Mahdollistaa etävalvonnan ja -käytön.
 • Välittää vika- ja hälytystiedot reaaliajassa.
 • Mahdollista käyttää erillisnäytöllä.
 • Yksinkertaisempi käyttö.
 • Eliminoi inhimillisiä virheitä automaation avulla.
 • Vähentää virheellisten palohälytysten määrää.
 • Ehkäisee vesivahinkoja vikatilanteissa tehokkaammin.
 • Säästää ylläpitokustannuksissa jopa 50 % vuositasolla.
 • Helpottaa paloviranomaisten toimintaa.

Ohjaus- ja valvontakeskusta voidaan käyttää sekä korkea- että matalapaineisiin vesisumusammutusjärjestelmiin perinteistä sprinkleriä unohtamatta.


 

Mitä tietoja kerätään näytölle?

 • Järjestelmän tila
 • Hälytyshistoria
 • Palohälytystieto
 • Venttiilien asennot
 • Painetiedot ja hälytykset verkostosta
 • Vesijohdon painetieto
 • Säiliön vesimäärä
 • Sähkönsyötön tiedot
 • Pumpun käyntitila
 • Vesilähteen virtaamatieto

Näiden lisäksi on mahdollista lisätä toiveiden mukaisia ominaisuuksia kuten esimerkiksi tilan lämpötilan ilmaisu.


 

Ohjaus- ja valvontakeskus mahdollistaa sammutusjärjestelmien valvonnan ja käytön etänä. Etäkäytön avulla saadaan ennakkotietoa järjestelmän tilasta ja vikahälytyksien aikana nähdään niiden aiheuttaja.

Etäkäyttö on mahdollista tietokoneella tabletilla tai muulla mobiililaitteella ja se tapahtuu aina suojatun VPN -yhteyden kautta.

Ohjaus- ja valvontakeskus välittää vika- ja hälytystiedot aina reealiajassa eteenpäin kiinteistöstä vastaaville henkilöille.

Ohjaus- ja valvontakeskus ehkäisee inhimillisiä virheitä automaation avulla. Kaikki testauksen ja huollon toimenpiteet pystytään tekemään yksinkertaisesti yhdeltä näytöltä käsin ja järjestelmä opastaa tekijää, jolloin virheiden mahdollisuus minimoidaan.

Ohjaus- ja valvontakeskus pitää järjestelmästä huolen kellon ympäri ja lähettää hälytyksistä heti tiedon eteenpäin. Tämän ansiosta järjestelmä on aina toimintavalmiina, testattuna ja huollettuna.

Älykkään ja turvallisen järjestelmän ansiosta kiinteistöjen paloturvallisuus kasvaa entisestään. Keskuksesta saatavan ennakkotiedon perusteella huolto ja ylläpito pystytään suorittamaan aina ajallaan ja niissä ei tapahdu enää laiminlyöntejä. Tämän ansiosta voidaan olla varmoja, että sammutuslaitteet toimivat taatusti oikein ja yksikään tulipalon alku ei jää sammuttamatta.

Älykkään järjestelmän avulla pystytään myös välttämään suurin osa virheellisistä palohälytyksistä.